קורונה ומכת חושך [#6521]

שאלה:

לכבוד הרב,
לאחרונה בתשובה הרב השווה בין קורונה למכת החושך שהיה רע למצרים אך טוב לצדיקים – אז זה אומר שמי שנפטר מקורונה הוא כמו 4/5 שהלכו ונמצאו שלא זכו לגאולה חס ושלום?

תשובה:

לא. במכת חושך מתו רק רשעים מכחה. ועכשיו שהכל מעורב מכח ערב רב, הנגיף פוגע בין באלו ובין באלו.