רוצה שינוי בחיים [#2588]

שאלה:

לכבוד הרב, שליט”א,

קודם כל; לא הבנתי בברור את המהלכים. ובפרטות, מה הפירוש של “תפיסת פרט”? האם זה מתכוון ב-דעתי. שתהיה לי תפיסה של -יותר הבנה במצבי?
גם שאני עכשיו שרוי ברעידות לעשות שינוי בחיים שלי.

העובדות בכלליים, שלי הן כדלקמן: אני גרוש; שש שנים..; הייתי ישנה ב-ביהמד”ר במשך שנה שעברה [היתה לי בעי’ של הרטבת לילה ששם זה התרפאה…], נגררתי משם בכוח אל מחלקת הפסיכיאטריה בבית החולים. משם למוסד לחולי נפש – קבוצה ביתית .. (חילוני ..).

– משם, ההורים שלי בעצמם…, גררו אותי בחזרה -לביתם. אז אני אני עכשיו אצל ההורים שלי; זה רעיל בכל ההסבר שלו [חוץ מהמעלות שקניתי לעצמי שמה, ממה שאני שומע הרבה מוסיקה קלסיקלי ביחד עם השיעורים של הרב].
(מאיזה סיבה, הגיע לי_ככה,_פחד בחיים, והבן. גם אני לא הולך בביהמד”ר בשבת…! לא יכול להתפלל, וכו’…).

תודה, על הרגעתי.

**************2219***************
שאלה:
האם יש מושג להיות נקרא ‘תינוק שנשבה’ בין התעללות-מההורים, משפחה, או חוג? ומהו העבודה אז? [המצוות הם כרובוטיקה].
תשובה:
בס”ד
בכל דבר יש תפיסת שלם ותפיסת חלק. וכן בקלקול. ודוגמא בהירה לכך, מות – קלקול שלם. חולי – קלקול חלקי.
וכן במושג תינוק שנשבה, יש תפיסת שלם, נשבה לבין האומות ואינו יודע כלל מעיקר היהדות. ויש תפיסה חלקית, הן בכמות והן באיכות.
ובדקות כמעט כל אדם במידה מסוימת הוא תינוק שנשבה הן באיכות והן בכמות.
אופני התיקון בקצרה
לשם כך נביא בס”ד ג’ מהלכים אשר נצרך לשלבם יחדיו, ולא אחד בלבד.
א. תיקון בתפיסת פרט. להשלים את הפרטים החסרים, הן חסרונם בכמות, והן חסרונם באיכות.
ב. חויה מתקנת. לחזור לחות את כל מה שחוה, נקודות עיקריות שהם בבחינת רובו ככולו, באופן פנימי יותר ומדויק יותר.
ג. התחלה חדשה. כתינוק שנולד וגר שנתגיר, וכבעל תשובה. לגעת במקום עמוק יותר בנפש ומשם להתחיל התחלה חדשה.

תשובה: