רחמים על אלו שלא זכו למצוא חלקם בעבודת ה’ [#3427]

שאלה:

לכבוד הרב שליט”א
שאלה: את זה ‘שכל אחד צריך ללכת בעבודה בדרך שמתאים לו’. האם זה אינו נכון לומר שרחמנות על אלה שהם בתוך מעגלים [של לקרוא אותם רובם צדיקים], שבתוך לבם הם צמאים לאיזה [ספרים ו] מהלכים של הרב וכדומה, בעוד המצב לא מאפשר אותם לממש זה, ואם כן רק יש להם רצון לרצות (וכן הלאה), לדרכים הנ”ל. (ולא שהם מודעים על הרמח”ל שלפעמים הדרך הרצוי’ הוא הרצון) ובעקבותיו -מתייאש?
תודה רבה על כל השיעורים

תשובה:

כן. על כל אדם שלא זכה להגיע ל”חלקו שלו” ישנה רחמנות עצומה כי עיקר תכלית חייו נחסרים.