בעיה בסיסית בריכוז [#1073]

שאלה:

לכבוד הרב,
בכל דבר שאני עוסק בו, בין ברוחניות ובין בגשמיות, אני מאוד נוטה לחשוב ולהתבונן ולדמיין על התמונה הגדולה והשלימה של אותו עניין. ר”ל, שבמקום להתמקד אך ורק על המטלה המוטל עלי כרגע, אני רואה – ומתחבר רגשית אל – מכלול ותכליתו של העניין. לדוגמא בלימוד או בעבודה, במקום לצלול אל עומק הסוגיא או התפילה ולהתחבר לשם, התת-מודע שלי “רואה” וגם מתחבר רגשית אל מכלול המטרה והשאיפה של הלימוד [אם זה לגמור המסכת, להיות ת”ח או רב, או אפילו המטרה הכללי העליונה של לימוד תורת ה’ בכלל], ובתפילה – אל התמונה השלימה והכוללת של שלימות בעבודת התפילה [איך אני רוצה שיראה כל תפילה, ואל איזה פסגות והשגות אפשר להעפיל בדביקות בה’ בתפילה]
ודבר זה מקשה עלי מאוד את כל העבודה שלי. ויתר על כן, הוא מפריע תמידי מדי יום ביומו. כי זה עמוק עמוק בנפש לשאוף לגדלות ולשלימות, בפרט למי שכבר טעם ויודע ומכיר באותו השגה עליה מדובר. לא שעיקר הבעיה הוא להתפשר על פחות, כפי המתאים לו בדרגתו העכשווי, אלא שעצם הדריכות אח מה שעבר מעכשיו מפריע את תקינות הפעילות. כמו מי שטרוד במודע להבין ולזכור את הנלמד, זה גופא מפריע לו הריכוז והוא באמת לא יצליח למצות את מלא עוצמת כוח השכלי שלי.
ואשר על כן נפשי בשאלתי
מה שורש הנטייה הזאת? למה זה קורה?
איך באמת ניתן להתנתק מזה ולהתמקד אך ורק על ההווה ולחיות עם זה עם מלא הרגש והשכל?
לאמיתו של דבר, טמונים בי כוחות וכישרונות עצומים בפרט במחשבה ופנימיות. ובכן המלכה קשה שבעתיים. זה כמו להגיד לת”ח ולמדן גדול, סיני ועוקר הרים, שילמוד דף גמרא עם ילד בן 8, בצורה הכי פשוטה, כשבעיקר דורשים ממנו שיתחבר ללימוד הזה רגשית ושכלית עד שברגע הזה – זה יהיה כל החיים שלו עלי אדמות. זאת נראית לי משימה בלתי אפשרית. הרי בתת-הכרתו הוא מכיר, ואפילו נמצא בתוך, עולמות ממש של אפיקים אין-סופיים של חכמת התורה וכו’. להגיד לו להתנתק מזה זו פשוט התאבדות נפשית – מסירות נפש כפשוטו.
מאוד אשמח לקבל תשובתו של הרב, ועם אפשר, עם הסבר קצר [ככל שניתן].

תשובה:

כל כח וכח שבנפש האדם צריך להתקיים בה במינון הנכון ע"י איזון עם שאר הכוחות.
לעניננו, בכלל עבודת האדם יש את התכלית והסוף שאליה שואף האדם להגיע ויש את המקום שבו האדם נמצא, מדרגתו העכשווית. כשנקודת התכלית גלויה מאד בנפש האדם ואינה מאוזנת עם נקודת החיבור למדרגתו שלו למעשה, נוצר קושי באדם להכנס ולהתעסק בעבודה התמידית המוטלת עליו שלב אחרי שלב, קובץ על יד ירבה.
ישנם כמה סיבות אפשריות לנטיית הנפש בצורה חזקה לנקודת התכלית, מצד בקשת הנפש להשגת השלימות [וכלשון המסילת ישרים "מבקשי השלמות"], או מצד רצון להגיע למקום התכלית, ליעד. כפי הנראה במקרה שלכם זה נובע מסיבה אחרת וכדלהלן.
לכל נפש ונפש יש את חלקה שלה ברוחניות באופן כללי, וזה עצמו מתחלק לחלקים, יש את החלקים שהאדם כבר זכה לקנות ולגלות בתוכו ויש את החלקים ששייכים לעצם נפשו אבל עדיין לא קנה אותם. בשפה פנימית זה נקרא "פנימי ומקיף", הפנימי שלו זה מדרגתו השתא, והמקיף מה שהוא שואף לקנות. הצורה הנכונה לבנין הנפש היא כאשר יש לאדם חיבור לשתי נקודות אלו יחד. מחד יש לו רצון ושאיפה להשיג יותר ולעלות למדרגות הבאות אבל מתוך הבנה שעדיין זה רק מקיף ובכדי להגיע לשם ולהשיג את המקיף הוא צריך לעבוד ולעמול מהמקום שבו הוא נמצא, ממדרגתו, שלב אחרי שלב. ומצד שני שיהיה לו רצון וחשק וחיבור לעבודה לפי מדרגתו, בקיום המוטל עליו עכשיו, על אף שזה לא יביא אותו מיד לתכלית, מתוך הבנה שרק ע"י זה הוא יוכל בסוף להגיע באמת לתכלית המבוקש.
אמנם בכל אדם שתי הנקודות האלה חיבור לפנימי וחיבור למקיף צריכים להיות קיימים בנפשו, אבל יש בענין דקות נוספת שממנה נובע הקושי שלכם, והיא - מה אמור להיות עיקר הנקודה בנפש המקיף או הפנימי. והיכן האדם אמור להיות מונח בעיקר.
התשובה לשאלה זו היא שנקודה זו משתנה בין נפש לנפש. מי ששורשו במקיף חי בעיקר במקיף זה ה"שוב" שלו אבל חייב להיות לו גם חיבור לפנימי כנ"ל, שבו הוא נמצא ב"רצוא", כלומר מתוך גילוי מדרגת המקיף הוא נכנס לעצם מדרגתו עתה ועובד על הפרטים אחד אחד. הכניסה ברצוא לעבודה לפי מדרגתו גורמת קושי לנפש מצד מה שהיא צריכה להצטמצם אבל אם האדם לא יעשה את זה הוא לעולם לא יקנה שום מדרגה באמת ולא יגיע להשגת המקיף שזה התכלית, וימשיך לקבל רק הארה בעלמא מהמקיף.
מי ששורשו בפנימי חי בצורה הפוכה, רצוא למקיף ושוב לפנימי.
התבוננות עמוקה ומתמדת ביסודות אלו בעז"ה יועיל לנפש לגשת לעולם העבודה בצורה הנכונה והראויה לנפשכם מתוך איזון שתי כוחות מרכזיים אלו, מקיף ופנימי, ע"י בנין כח העבודה מצד מדרגתו.
יש לציין שעצם הבירור מהי מדרגתי עכשיו, שזה קודם כמובן לעצם העבודה, מצריכה הרבה כנות מצד האדם בתוך עצמו, שהרבה פעמים האדם מטעה את עצמו כי קשה לו להסכים לזה שהוא לא במדרגה כ"כ גבוהה כמו שהוא חשב. לכן צריך להתבונן בכל נקודה על כל חלקיה ולראות היכן באמת הוא נמצא ומשם דייקא להתחיל לעבוד.