רצון לעשות שינוי משמעותי בחיי [#2031]

שאלה:

שלום לרב,

כבר כמה שנים שאני שומעת את שיעוריו של הרב וכל הזמן יש בי רצון לעשות שינוי משמעותי בחיי. חוץ מהשינוי שקורה בתוכי פנימה בחסדו יתברך.
אני רוצה לשנות את חיי ממש. לחיי אמת ממש. לעבור יחד עם משפחתי (בעלי וילדינו) תהליך. שינוי של ממש. ואני לא יודעת איך.
בעלי אברך לשעבר וכיום הוא עובד (כי זה רצונו) והוא כבר לא מונח באוהלה של תורה. בזמנו הפנוי הוא באייפון בחדשות..
ואני משתדלת ללמוד ולהתקרב לקב”ה, אפילו פתחתי קבוצת לימוד של בלבבי לא בגלל שאני ראויה וגם לא חכמה להבין את העומקים של הרב, אלא כדי שעוד אנשים יכירו.. ויתקרבו לה’ יתברך שמו. ואנו לומדות יחד.
אני רוצה לשנות את חיי וחיי משפחתי בכל מאודי ולא יודעת איך ומה בדיוק הכיוון.
בהגדרות החיצוניות אנו נחשבים דתיים תורניים.. אבל בעיני זה פרווה זה לא מספיק זה לא חיים אמיתיים עם הקב”ה.
מבקשת הכוונה מהרב.

תשובה:

בס”ד

יש שינוי חיצוני ויש שינוי פנימי. שינוי חיצוני מורכב יותר גם עם הסובבים ומדרגתם ורצונם בכך. ולכך פחות שייך לדון בו באופן זה.

שינוי פנימי: א. הלכות דעות. לזקק את עולם הדעות בכל תקופה יותר ויותר ולא ללכת אחר החברה אלא לברר את הדברים בשורשם ולחפש את הסולת הנקיה, את האמת והנעם. ולפ”ז לסדר את החיים בהתאמה להלכות דעות.

באופן מעשי עצמי. יש ללמוד ב’ הלכות בכל יום ולהתאמץ לקיימם בפועל מתוך נועם. וכן ללמוד להכיר את האני באופן שיטתי, ולאט לאט בס”ד לסדר סדר עבודה מעשית לפי הנפש הפרטית, לילך ממדרגה למדרגה כל הימים בעוה”ז ובעוה”ב.

לצורך הכרה עצמית ניתן להכנס לתהליך של מערכת ארבעת היסודות.