רשימה ספרים של עבודת השם [#1414]

שאלה:

הרב שליט”א מסר כמה שיעורים ומדבר לרוב לגבי דרכים בעבודת ה’, ושלכל אדם יש את הדרך הפרטית שלו מריש דרגין עד סוף דרגין, ובאחד מהשיעורים גם אמר וכן כתוב באחד החלקים שצריך לעבור על כמה דרכים בעבודת ה’ כדי להגיע לדרכו שלו, ורציתי לשאול:
א) כיוון שאינני מתמצא כל כך, האם יש אפשרות שהרב יכתוב רשימה של ספרים שאפשר לעבור עליהם ובכך לקבל צורה כללית ופנימית של הדרכים השונות בעבודת ה’ במשך הדורות.
ב) כדי להגיע לדרכו שלו, האם יש עוד דברים נוספים שצריך לעשות חוץ מהנ”ל וכן לבכות לקב”ה שיכוונו לדרכו שלו.
תודה רבה.

תשובה:

א) ספרי הראשונים, כגון: שערי תשובה, אורחות צדיקים, חובות הלבבות, מורה הפרישות ומדריך הפשיטות. [וגם כן] מסילת ישרים, דרך ה', דעת תבונות, משלי עם פירוש הגר"א, אבן שלמה לגר"א, אור ישראל, כתבי הסבא מקלם, מכתבי ר' ירוחם ממיר, תניא, ליקוטי מוהר"ן, מהר"ל, ספרי ר' צדוק, שפת אמת, מכתב מאליהו, קאמרנא, ועוד רבות.
ב) לברר את נפשו ע"י דרך ארבעת היסודות, ובמקביל לברר כל דרך להיכן שייכת ומה שורשה.