שאלות במחשבה עמוקה [#1163]

שאלה:

רציתי לשאול את השאלות הבאות:
א.    מהו ההבדל בין רצון הבורא המתגלה בתורה לבין רצון הבורא המתגלה במציאות, במבט של “ידיעה”, שכל מה שנפעל בעולם הוא ע”פ רצונו ית”ש, גם מעשים של בנ”א שאינם פועלים ע”פ ההלכה.
ב.     לגבי כח המחשבה המובא בליקוטי מוהר”ן ח”א קצ”ג, הרב הפנה אותי לפרישות ב”המספיק לעובדי השם” כדי להבין מה הביאור של “ביטול כל ההרגשות” ומשם נראה כי מדובר על ביטול הרצונות. ואם כן אז לכאורה לפי מה שהבנתי עבודת הבטחון ועבודת המחשבה הנ”ל תלויים שניהם בביטול הרצונות, ואם כן האם מדובר שהם באים ביחד, כלומר שהבטחון תלוי במחשבה והמחשבה תלויה בבטחון? או שכל אחד בפנ”ע, שאפשר שיפעל כח המחשבה בלי בטחון וכח הבטחון בלי מחשבה?
ג.     האם המדרגה הגבוהה ביותר היא זיהוי האני עם ה”אני” של הבורא ית”ש? איך נקראת המדרגה הזו? האם הרב יכול לתאר איך נראים חיים עם ידיעה שה”אני” זה הבורא ית”ש?
האם ישנה עבודה בצורה של קפיצה שבה האדם מנסה לחיות עם המבט הזה?
כיצד אפשר להתפלל במבט הזה?
ד.     לגבי העבודה של בלבבי א-ב. רציתי לשאול מה צריך לעשות כאשר במהלך העבודה על נקודה אחת עולים כל מיני הרגשות שליליים במשך היום מכל מיני מקרים, האם צריך לקשר אותם לנקודה או להתעלם מהם? ואם צריך לקשר אותם, האם הרב יכול לתת דוגמא, בפרט על הנקודות הראשונות – בניית הרצון לדבקות ו’יש בורא לעולם’.
כיצד נעשה הדירוג מהדבקות למדרגה הנ”ל בשאלה ג’?
ה.    רציתי מאד לדעת כיצד אפשר לפתח שליטה עצמית גבוהה, מלבד חיזוק הרצון?
תודה רבה מקרב לב על כל התשובות והעזרה.

תשובה:

א.    מה שנפעל בעולם זהו גילוי עומק גדול יותר בתורה עצמה עצמה מתגלה לעת״ל מתוך התורה עצמה.
ב.     יש בטחון במחשבה ויש בטחון בלב, חכמת לב וחכמת מח. מדרגת דוד חכמת מח, מדרגת שלמה חכמת לב כמ״ש בילקוט.
ג.     התכללות, למעלה מכך אין עוד מלבדו כפשוטו.
ד.     אם אינם מפריעים מאוד יש להניחם בצד עד הענקה של העבודה אח״כ יש לקשרם דוגמא בנין הרצון, איך כל נקודה מגדילה את הרצון.
יש בורא לעולם - הוא ברא את הכל וגם את הרגשות הללו בפרטות.
ה.    כח מחשבה מובנה ויסות בעולם ההרגשה.