שורשים הנפש [#1212]

שאלה:

מי שבירר נפשו והגיע למסקנא ששתי הכוחות השרשיים שלו הם: א) לעולם לחשוב מחלקי רע שבנפשו, וכתוצאה מכך גם מחלקי רע של אחרים, ולדוגמא כשועשה חשבון הנפש מיד עולה לו חלקי הרע   ב) רצון תקיף לשלימות    –    האם הם ב’ הפכים ששורשם חד.

 

 

.

תשובה:

כן. אולם נצרך גם לצייר את תמונת השלמות