שורש ותיקון מחלת הקורונה [#6314]

שאלה:

לכבוד הרב שליט”א.

יישר כח גדול לכבודו על הספרים והשיחות שמאוד חיזקו אותי ונתנו לי הרבה בהירות ודעת בעבודת ד’.

רציתי לשאול, האם נראה לרב שמה שכתוב במשלי (יח יד): “רוח איש יכלכל מחלהו, ורוח נכאה מי ישאנה” ובתרגום פירש “רוחא דגברא תסובר כרהניה וכו’”. וביעב”ץ במגדל עוז חלון צורי ( חלון ב’) פירש שהרוח מיסוד הדם, וכנגדו יש את הלחה הלבנה מהמים, שרוב החלאים מתגבורת זה הלחה. ומבאר בהמשך (באות ד’) שימי האדם נחלקים ובזמן הילדות מושל הדם, ובזמן הזקנה מושלת המרה השחורה.

האם מסתבר שחיידק הקורונה חזק אצל מבוגרים משום שיסוד הדם חלש אצלם, ואולי תרופתם באכילת דברים המחזקים את יסוד הדם כמבואר שם, או בשר או יין (כגמ’ שבת קכ”ט).

או אולי צריך לתת להם מנות דם, ואולי של צעירים.

ואם זה לא מסתבר אשמח לשמוע, כדי לא לבטל את הזמן בעסק הזה וביטול תורה.

יישכ כח גדול.

תשובה:

שורש המחלה הזאת היא רוחנית מאוד בגובהי מרומים, מקוצו של יו”ד שלמעלה מארבעת היסודות, ולכך אין תיקונו בתוך מדרגת היסודות.

מחלה זאת, קורונה – כתר, אין, שהוא שורש לד’ יסודות. ולכך תיקונו באין, ויתר על כן באפיסה.