שיטת המקובלים הפשטנים [#2759]

שאלה:

לכבוד הרב שלום. ראינו בספר קל”ח פתחים לרמח”ל, שהרב כתב ששיטת המקובלים הפשטנים שחכמת האמת היא לעצמה, ורצינו לדעת האם הכוונה שהחכמה לא מחוברת עם הכתר?

תשובה:

בס”ד

כוונת הדבר שלהבנתם החכמה מגלה את מה שקיים בעולמות העליונים. ולפ”ז יש עבודה מעשית של כוונות. אולם אין החכמה מלמדת איך וכיצד לעבוד את הקב”ה בכל חלקי חיי האדם, מקום זמן ונפש. משא”כ בשיטת הבעט”ש והגר”א, החכמה מגלה את מהות כל דרכי עבודת האדם. ובשיטת הרמח”ל, החכמה מגלה את דרכי הנהגת הקב”ה בעולמו.