שיעורי החגים [#2943]

שאלה:

לכבוד הרב שליט”א,
בתשובה לשאלה על הסדרה השנייה של הרב (2126) הרב נתן הסבר מפורט מאוד תובנות.
האם הרב יכול גם להסביר איך אנחנו צריכים ללמוד את השיעורים רבים על החגים?

תשובה:

מטרתם לתת מבט פנימי עמוק על כל מועד ומועד, ועצם הלימוד העמוק והמבט קושר ומכניס את האדם במדת מה לתוכו של מהות היום. כאדם הנכנס לחנותו של בשם שמתענג מן הריח.

למעשה כל אחד צריך להיות מודע מהו מהלך עבודתו עתה לפי מדרגתו עוד קודם המועד, ומהו סדר עבודתו, ובמועד צריך למצוא כיצד אור המועד מאיר באור יקרות על עבודתו הפרטית, אולם אין לשנות מעבודתו הקבועה כל השנה לעבודה אחרת.