תפילין שנפסלו [#8307]

שאלה:

בגיל 33 מצאתי בתפילין של הבר מצוה שלי שנכתב בתפילין של יד ושננתם לבנך בלי יוד כשהכתיב הנכון הוא עם יוד.
שאלתי אז להרב מבעלזא ע”י המזכיר מה עלי לעשות וקיבלתי תשובה לקנות תפילין חדשות וליתן צדקה לפדיון נפש.
מפעם לפעם אני מרגיש קצת תיסכול על כל השנים האלו שחשבתי שאני מקיים מצות תפילין ובאמת היו פסולות.
ואיך עם כמה פרוטות לצדקה אפשר להשלים זה?
ילמדנו רבינו מה צריכים להיות המחשבות שלי בעניין זה.
יישר כח גדול
שמי …

תשובה:

לקיים מצוות ושננתם לבניך בהידור רב. ובעיקר ללמוד עמהם עשרת הדיברות בעומק.

ליתן י’ פרוטות בכל ערב שבת, ערב ראש חודש, וערב ראש השנה.