כח בחודש אייר לרפואה [#2730]

שאלה:

האם יש כח בחודש אייר לרפואה?

תשובה:

אייר כידוע ר”ת “אני י’ רופאך”, כמו שאומרת הגמרא בברכות, ועוד מביאה את הפסוק שהסמיכו רפואה לתשובה, “ולבבו יבין ושב ורפא לו”, אז ההבנה שנמצאת בלב מכוחה מגיעה הרפואה. אנחנו עסקנו בחלק של ההבנה, אבל על זה אומרים חז”ל שמכח ההבנה “ולבבו יבין ושב ורפא לו”, לכן אייר זה כל של הרהור של הבנה ומשם נמשך הרפואה, “לבבו יבין ושב”, ואז “ורפא לו”, אבל צריך “ושב”.