1190

הלכה פסוקה

שאלה: מכיוון שאין הלכה פסוקה במקום אחד בדורנו ( לדוגמא מגבונים בשבת: יש מתירים לכתחילה. יש אוסרים מעיקר הדין ויש שאומרים...   קרא עוד

1124

דורות אחרונים

שאלה: רבותינו אומרים (הגר”א ז”ל ועוד), שבדורות אחרונים עתידים לחזור ולהתגלגל אותם ג’ דורות של רשעים מדורות קדמונים – דור המבול,...   קרא עוד