1124

דורות אחרונים

רבותינו אומרים (הגר”א ז”ל ועוד), שבדורות אחרונים עתידים לחזור ולהתגלגל אותם ג’ דורות של רשעים מדורות קדמונים – דור המבול,...   קרא עוד