בעניין עסק התורה [#10027]

שאלה:

לכבוד מו”ר שליט”א שלום וברכה
תודה רבה על אור נפלא המאיר לנו הדרך באור בהיר יה”ר שחפצו ורצונו יתברך בידכם יצלח ויתגדל ויתקדש שמו הגדול על ידכם אכי”ר
אני רוצה ללמוד תורה אך יש לי על זה מניעות שאין לי היכולת להסבירם ולפרטם אבל גלוי וידוע לפניו יתברך חשקי תאותי ורצוני וכיסופיי הרבים לעסוק בתורה יומם ולילה וכמה שהתחלתי בכל פעם מחדש אין התמדה וקשה לי עם זה אני גדלתי בישיבה ולמדתי טוב אהבתי ללמוד ממש חי את הלימוד הנאה בלימוד התחתנתי מוקדם בגיל 19 בגלל שהבית בו גדלתי התפרק והתדרדר ברמה שלא היה אפשר לי לחיות בו חיים של בן תורה ובעצת רבותיי דאז התחתנתי ומייד המשכתי בכולל כ6 שנים וגם בכולל למדתי טוב ב”ה אך ”נאלצתי”[ ואולי כאן היתה הטעות ] לעזוב המסגרת של כולל ולכתוב לכתוב ס”ת היום אני בן 32 יש לי ב”ה כמעט שמונה ילדים אני בחובות גדולים מאוד עקב טיפשותי ובאמת שלא רציתי זאת באמת! אבל זה המצב כרגע אני ללא שום מסגרת שתחייב אותי ללמוד וכל מסגרת שלקחתי על עצמי לא באמת מחייבת אותי ולא מחזיקה מעמד אני כותב לרב מדם ליבי ואף בוכה בזמן שאני כותב קשה לי הרב ואני אפילו לא יודע להסביר את הדברים באמת כמו שהם אבקש מכבוד הרב שיעתיר עליי בתפילה ואם אפשר גם עצה לנפשי איך להתקרב אל הי”ת ולחיות אותו חיים אמיתיים פה בעולם הזה ולהתמיד בתורתו הק’ שמי אברהם בן גאולה שאזכה לצאת מגלות לגאולה אמיתית ושלימה בפרט ובכלל תודה!

תשובה:

לפעול בשיקול דעת, מתוך מתינות הדעת, עם עצת חכם.