זיכוך הנפש [#8056]

שאלה:

שלום וברכה כבוד הרב
אני מזהה בנפשי רצון פנימי להתקשר לקב”ה דרך עבודה של כוונות בתפילה ויחודים, יודע אני שיש לי הרבה מה לזכך מידות קניין תורה אבל בכול זאת האם יש הדרכה פרטית {מלבד לימוד ותפילה וכו’} כיצד לזכך את הנפש שהאותיות יצטיירו {אפילו בלראות שם הויה ב”ה בצורה חדה וברורה כמובא אפילו במשנ”ב כתועלת ליראת שמיים ובספר הברית ..
לאחרונה עסקתי בספרו של הרב אברהם יורוביץ זצ”ל ערבות נחל אבל אני מרגיש שהדברים שכתובים שם הם נקודות ”’חכמה’ ורוצה להבין ביתר פרוט על מנת לעבוד על כך,.. האם יש ספר עליו הרב ממליץ?
תודה רבה ומחילה שאיני כותב לך ומשתמש במדיה וכו’ אני מרגיש שאין מענה לרצונותי ושאיפותי בעבודת ה’ מהרבנים שבישיבתי.

תשובה:

באופן פנימי:

לימוד ספר יצירה בע”פ, שהוא בחינת משנה, ו’ פרקים, כנודע.

ולחזור בכל יום בע”פ על כל הספר.

כי ספר זה כולו סוד האותיות, ולכן בנוי באופן של ל”ב נתיבות, שהם י”ס וכ”ב אותיות, הנחלקות לאמ”ש בג”ד כפר”ת וי”ב פשוטות.

באופן חיצוני:

יש לעסוק בקומת “ציור” של עבודה, שבה דרכו רבותינו בעלי המוסר ר’ ישראל מסאלנט הסבא מקלם ועוד.

ואח”כ לעסוק כל תקופה לצייר נגד עיניו אות אחת. וכך לאט לאט נקנה כח הציור במחשבתו, ויוצא מן הכח לפועל.