לגור איפה שחששו ממציאת קברים [#11035]

כ"ו טבת התשפ"א

שאלה:

יש מקום בבי”ש שנקרא רמת אברהם- גולבנציץ ושם נחלקו רבנים גדולים וידועים וכן מומחים שונים בענין
וכעת יש הטוענים שלא כדאי לגור שם מבחינת רוח רעה ששורה שם וזה גם לשית המקילים לסמוך שהם עכו”ם או שאין לחשוש בזה
מה דעת הרב שליט”א בזה?

תשובה:

עיין יורה דעה, סימן שע”ב, סעיף ב’, שעכו”ם מטמא במגע, וי”א שמטמא אף באהל, אם אין חלל מפסיק. והרי שטומאה בוקעת מקברו.

ועיין כף החיים (או”ח, תקנט, ס”א) שיש ליזהר הרבה מלילך אצל קברי עכו”ם.

ועיין סוד ישרים לבן איש חי (ח”ד, שאלה ד’) שלא יעבור בתוך קברים של גוים, ושומר נפשו ירחק מהם.