רגשות רוחניים [#11034]

כ"ו טבת התשפ"א

שאלה:

שלום הרב שליט”א. הכרת תודה אינסופית על כל הספרים באנגלית ובעברית, השיעורים, והשאלות והתשובות.
הם שינו את חיי ללא ספק.
אני התלמיד ששאל כמה פעמים את הנושא של ראייה רוחנית.
לקחתי את עצת הרב שליט”א ואני מתמקד יותר בקשר פנימי וברגשות רוחניים (ולא כל כך בראייה רוחנית, אם זה בא, זה בא, אם לא, לא).
אני לומד את ספרי הרב שליט”א כבר למעלה מ 10 שנים, ברוך השם הרגשתי את עולמי הפנימי, ואת השמחה עצמי, הפנימית שלי, התפילה, התורה, פעמים רבות. אני לומד גם ספרים אחרים: חובות הלבבות, הרב נחמן, ואחרים. יש לי כמה שאלות הקשורות לתחושות רוחניות ולקשר פנימי.
1. האם השמחה הפנימית של עצמי, ללא צורך בשום דבר אחר, היא טעם של שמחת העולם הבא, או אולי עולם הנשמות (כמו הדרך השם מדברת עליו) או משהו אחר לגמרי?
2. הבנתי, שאף אחד לא יכול להסביר באופן מלא את העולם הפנימי למישהו אחר. יותר מכך, שום ספר או שיעור לא יכולים להסביר למישהו באופן מלא כיצד הם יכולים להגיע לנקודה הפנימית, הספר או השיעור יכולים לדבר על הלבוש החיצוני, אפילו הלבוש קרוב מאוד לנקודה הפנימית, אבל הנקודה עצמה ואיך בדיוק להגיע לשם, אי אפשר ללמד אותם, כולם שונים. האם זה נכון? מה להוסיף?
3. כל חיי, אפילו כשהייתי ילד, ציפורים, שהם עפים והכנפיים וכו היו עבורי פלא גדול, והם גרמו לי להרים את עיניי ולראות מי ברא אלה. והנה שמי מיכאל, כמה גדולה הייתה השמחה שלי כשבאתי לקרוא רבּינו בּחיי בּפּרשת בּראשית (א׃כא):
“ובמדרשו של רבי שמעון בן יוחאי ראיתי, ועוף זה מיכאל שנאמר (ישעיה ו ו) ויעף אלי…” פלא! שמחה! מה הקשר הפנימי בין ציפורים למיכאל, בפרט עם נושא הרגשת האמונה?
תודה לרב שליט”א

תשובה:

א. ניצוץ מעולם הנשמות.

ב. כן.

ג. שם אמרו (זוהר בראשית, מו, ע”ב), ועוף זה מיכאל, שנאמר ויעף אלי (ישעיה, ו, ו), יעופף זה גבריאל, שנאמר מועף ביעף (דניאל, ט, כא). וכמ”ש (ברכות, ד, ע”ב) תנא, מיכאל באחת, גבריאל בשתים, וכו’. והם עיקר כח ויעף. בחינת תרי גדפין, מימיני מיכאל, משמאלי גבריאל, כח הכנפים, ימין – מיכאל, שמאל – גבריאל (ועיין תולדות יצחק, שמות, כג, כ). ועיין אדרת אליהו (בראשית, א, כ) שכתב כן, וז”ל, שהם חו”ג, ב’ ידים. ועיין עוד בדבריו בספד”צ (פרק ג), ותיקונים (תיקון כא).

וכתב הרמ”ז (ויקרא) ואין ספק שמיכאל וגבריאל הם העיקרים, ולעומתם בעופות יונה ותור (עוף – יצירה). ועיין עוד גר”א בתיקונים (תיקון נה) מיכאל באחת וגבריאל בשתים וכו’, והם ב’ שפתים שהן מעופפים בדיבור. ועיין עוד כתבי הרמ”מ משקלוב (ביאור הזוהר, דף קיח). ופתחי שערים (נתיב אבי”ע, פתח יז). ובית עולמים (דף קלח, ע”א, ד”ה ותאנא). שטסין באוויר לקבל כל הדיבורים. כי עוף השמים יוליך את הקול. ועיין דרך מצותיך (מצות ספירת העומר).