השרשת האמונה [#10043]

שאלה:

לכבוד הרב שליט”א

בשיעורים של ספר דרך ה’  הרב הביא בשם הרבי מקוצק שאפיקורס בשוגג הוא גם אפיקורס .
א. מה המשפט בא ללמדנו.?
ב. זה משפט שמחייב אותנו עד עולם העשיה ?  זאת אומרת חובה עלינו לשבת ולעיין בכל יסודות האמונה.
ג. אם יש חיוב ללמוד . איזה ספר או שיעורים שהרב מסר כדאי ללמוד.
ד איך אפשר לשמר את אור האמונה בלב תמיד שלא יכבה.
תודה רבה

תשובה:

א. שנצרך בהירות גמורה ביסודי האמונה.

ב. כן. באופן של הבנה בהירה ופשוטה, ולא בחקירות וקושיות.

ג. השיעורים על י”ג עיקרים קשים ומורכבים. לכך יותר מומלץ שיעורי דרך ה’, לרוב בני האדם.

ד. שינון במחשבה ובפה של יסודי האמונה, ופסוקים על כך, ופעמים לאומרם מתוך ערגה וכיסופים, עד אשר יבקע הלב ויכנס ויאיר “ושכנתי בתוכם”, בבחינת אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה.