חיזוק [#10040]

שאלה:

לכבוד הרב שליט”א
מנעורי ממש אני מוקף ייסורים נפשיים קשים -ולא היה לי מנוחת הדעת בחיי אפילו ליום אחד (גם שמבחוץ לא ניכר )-איך עושים שלכה”פ לא  יהיה לי תרתי גיהנם- כמה פעמים מרוב חלישת הדעת כמעט שאני לא מתפלל רק תכני -ואין לי ישוב הדעת ללמוד -ומאוד קשה לעבוד על פרישות מתאוות (היתר) וכמה פעמים סגנון חיי הוא כמעט ברמה אטומאט -לבי מאוד דוי שאני יודע שהכל הבל והכל דמיונות

תשובה:

לעשות לפחות בכל יום דבר אחד מתוך שמחה וחיות, ומתוך קשר נפשי עמוק, וכן לשמוח “בכל רגע” ממש שיש בו מנוחת הדעת.