לימוד חכמת המוזיקא מתורה הק [#10112]

י"ט טבת התשפ"א

שאלה:

בס”ד שלום לכבוד הרב שליט”א
איך אני יכול ללמוד חכמת המוזיקא מתורה הק’? ואיזה ספרים יש בענין ומהו הסדר הנכון ללמוד אותם?

אדם גדול אחד אמר מי ללמוד את זה. הוא אמר שזה מאוד חשוב בשבילי. אבל אני רק רוצה ללמוד את זה מהתורה הק’
אם הרב יכול לכווין אותי בדרך הנכונה אשמח מאוד
תודה רבה רבה על כל ההשקעה ,הזמן היקר , והתשובות הנפלאות והמחזקות! כל הברכות באהבה,שלמה

תשובה:

עיין ספר הברית (ח”א, מאמר יז, נפש החי שבמדבר, פרק ו) וז”ל: אנחנו עם ה’ שכחנו כל המוסיקא המתוקה אשר שרו רבותינו הלוים על הדוכן בכל כלי שיר בבית הגדול והקדוש ראשון ושני, והכל נשכח אין זכר למו, ואין אתנו יודע על מה מכל זה. ועיין יערות דבש (ח”א, דרוש יא) דלא נאמר שלא היו בקיאים בחכמת המוזיקה כמו עתה, עיי”ש.

ועיין ברמב”ן בשער הגמול, וז”ל: ואין בגשמיות דק כמוסיק”א.

ועיין עבודת הקדש (ח”ג, פרק סז).

ועיין תורת העולה לרמ”א (ח”ב, פרק לח) חכמת המוסקי אשר בעונות נשתכחה ממנו מיום שבטל השיר. הוא מדברי רבינו בחיי (כי תשא, לב, יז).

ועיין סדר הדורות (חלק ימות עולם, האלף השישי, ה’ אלפים) הרב ר’ יהודה בר’ ארץ מוסקטו, וכו’, חבר ספר נפוצות יהודה דרשות גדולים מכל החכמות והמוסיק”א, דפוס וויניציא שמ”ח. והעתיקו הפוסקים מספרו בכמה וכמה מקומות.