לצייר שם הוי-ה [#10745]

כ"ד טבת התשפ"א

שאלה:

אני יכול לצייר את שם הוי-ה בלי קושי כשעיני פתוחות אפ’ בצורת אש אבל בעיניים סגורות רק בקושי אפילו צבע שחור
תודה רבה

תשובה:

צריך לזכך את המדמה!

א. כן. מצוין! הרצון האין סופי נגלה לנו כאור מקיף, כשורש לרצון הגבולי.

ב. בפנימיות יש לכלול דבר והיפוכו. ובפרטות בענין זה, ידיעה ובחירה.

וגם לעת”ל כאשר יתברר אור הידיעה, זהו רק צד אחד של ההפכים, ועדיין יתראה הצד ההפוך של בחירה, שזה וזה אמת.

אולם השתא עיקר הגילוי הוא בחירה, ונראה בעין חיצונית שרק זהו האמת.

ג. כי זהו הארת “מקיף” בלבד, ולא הארה פנימית. ולכך שייך במקיף שיאיר לו אור א”ס, ובפנימי עדיין ח”ו עלול לחטוא.

תודה רבה על כל עמלך ביגיעה ובמסירות, מתוך אהבה!