מדיה שאלה – חיבור נפשית לזום [#10359]

כ' כסלו התשפ"א

שאלה:

(א) מה בהכוונה בדברי הרב שמי שאינו מנתק חיבור נפשית להאינטרנט ח”ו ברגע קודם הגאולה אז הוא לא יזכה לעוה”ב ח”ו, האם זה נאמר גם על אלו שלומדים תורה דרך “זום” ומרגיש איזה חיבור נפשיות לזום ואינטרנט וכדו’ משום שעל ידו למדו רוב התורה שלהם.

(ב) וכן יש לשאול שאלה זו על אלה שינתקו את חיבורם לאינטרנט לגמרי ועכשיו חסר להם כל השיעורים וכל החיזוק שהיה להם ע”י זום, האם עדיין זה מחבר אותם להאינרטרט כיון שמרגיש געגועים לשיעורים אלה שהיו ב”זום” וכן מרגישים געגועים אלו גם כלפי אתרי תורה שהיו חביבים להם ביותר, האם חיבור נפשית שהם מרגישים להאינטרנט ג”כ הוי סוג של חיבור לאינטרנט (על אף שבפועל הם ניתקו את עצמם לגמרי את האינטרנט שהיה להם) והם זה מעכב אותם מגאולה או מעוה”ב?

תשובה:

א. לא.

ב. כנ”ל אות א’. אם כן אין נפק”מ כי אין זה נקרא חיבור.