מה הרב מתכוון כשהוא מתייחס למגפה [#9994]

שאלה:

לכבוד הרב, שליט”א
בדרשה הנושא של מגפה הרב הזכיר את הפוסקים המגדירים מגפה.
כידוע, הרב חיים קנייבסקי, שליט”א אינו מגדיר את הנגיף הנוכחי כמגפה בהלכה.
האם הרב יכול בבקשה להסביר מה הוא מתכוון כשהוא מתייחס למגפה?

תשובה:

שורש ג-פ, כולל, יגף, מגף, ועוד. ובאופן זה אין גדרו דין מגפה של כח של שורש ג-פ, שהוא שורש המגפה.

מלבד כך כבר כתבנו שיש צד שכיוון שזהו בכל העולם יחדיו, נחשב מגפה, כי אין דנים כל עיר וכל מדינה, אלא דנים כל העולם יחדיו.