עיסוק בעזרה לנשמות שנמצאות בעולם העליון, ועוד [#10086]

שאלה:

לכבוד הרב שליט”א
תודה רבה גדולה שהרב מאפשר לנו לשאול שאלות ומוסר נפשו לעשות עמנו חסד לענות לנו כפי אשר חננו ה’

כדי שאצא ברור אשמח מאד אם הרב יוכל לענות לי על כל שאלה באופן נפרד וסליחה גדולה על הטירחה

א. האם ללמוד משניות ולעשות צדקה ולהדליק נר וכו’ לעילוי נשמה זה נקרא שהוא מקיים מצוות גמילות חסדים ע”פ גדריה בנגלות התורה או שמא רק עם גוף בעולם הזה יש את המצווה. (חסד של אמת שעושים עם המתים אינו ראיה כי זה גם סוף סוף גוף בעולם הזה) ואם כצד זה אז מה הגדר של המצווה הזו?

ב. האם יש בללמוד או להדליק נר לעילוי נשמה את כל השבחים שחז”ל מנו בשבח מצוות גמילות חסדים?

ג. אם זה נקרא מצוות גמילות חסדים אז למה מצאנו הרבה צדיקים שעסקו בגמילות חסדים הרבה ובזה כמעט לא מצאנו ולכאורה זה הגמילות חסדים הכי גדולה בעולם שהרי הרחמנות על נשמות בעולם העליון הוא לאין ערוך מעל אנשים כאן בעולם הזה?

ד. האם יש סיכון ללמוד משניות ולהדליק נר וכו’ לעילוי נשמות של אנשים שאינם שומרי מצוות? ואפילו על רשעים ממש? ומתאבדים?

ה. נפשי חשקה מאד לעסוק בזה דהיינו להקדיש זמן ללמוד לעילוי נשמות – מהי העדיפות שכדאי להעדיף? נשמות שאינם שומרי מצוות שיכול להיות שהם הכי סובלות חלילה למעלה, נשמות שאין להם זרע של קיימא, נשמות של קרובים שלי,
או נשמות שאני שומע על פטירתם זה סוג של השגחה פרטית , והאם יש עוד דברים שהרב יודע שכדאי להעדיף?

ו. האם מותר וראוי ללמוד לעילוי נשמות של צדיקים ואף צדיקים גדולים מאד? ואם כן מהי המטרה בזה

ז. האם כשאני לומד לעילוי נשמות של צדיקים או מדליק נר וכו’ יש בחינה שעל ידי זה יש לי קשר עם הנשמה של הצדיק הזה, וגם בעולם העליון יהיה לי איזה קשר עימו?

ח. האם כשאני לומד לעילוי נשמות של צדיקים או מדליק נר וכו’ הצדיק ישיב לי טובה בעולם העליון כשאצטרך לזה

ט. האם מותר וראוי בקברי צדיקים לבקש מהצדיק שיזכור אותי לאחר פטירתי מהעולם לאחר אריכות ימי לעשות לי טובה בעולם העליון ושיציל אותי מכל מה שצריך להנצל שם?

י. האם אפשר ללמוד משניות או להדליק נר לעילוי נשמה של צדיק ושזה יהיה לזכות נשמה אחרת כדי שהצדיק יעשה עם אותה נשמה טובה?

יא. אינני יודע בבהירות מדוע אני מאד נמשך ללעזור לנשמות שנסתלקו מהעולם? אולי כי אני מרגיש קצת רחמנות נוראה על מה שהם עוברים חלילה / כי אני רוצה לקיים מצוות גמילות חסדים ולא כל כך מתאפשר לי במהלך חיי וזה מאד נגיש / יש לי איזה תחושה ואולי זה רק אשליה שלאחר פטירתי הם גם יעזרו לי (אגב, האם זה נכון?) / והאמת שאני לא מספיק ברור בעצמי אולי הרב יוכל יותר לעזור לי למצוא מהי הסיבה ?

יב. שמעתי שיש דבר כזה לטבול במקווה לעילוי נשמה – איך מבצעים את זה? והאם גם על נשמות החיים זה מועיל?

יג. ואיך מקיימים בפשטות על הצד הטוב ביותר לימוד משניות לעילוי נשמה וכן כל דבר שעושים לעילוי נשמה?

יד. האם כשלומדים לעילוי נשמה מקיימים מצוות גם תלמוד תורה וגם גמילות חסדים? והאם גם אני מקבל שכר של תלמוד תורה או שרק הנשמה מקבלת את השכר בזה?

טו. אני מאד מפחד מהמלאכי חבלה והעונשים שאחר הפטירה ואני יודע שהתשובה לזה היא מאד פשוטה – אמונה שה’ איתי תמיד והכל זה טוב גמור ולא לעשות עבירות ולקיים מצוות. אבל למעשה עובר עלי מאד בחיים ואני כל הזמן בעליות וירידות ולפעמים בעוונותי הרבים אני נופל מהאמונה וגם לעבירות רח”ל ושוב מתחזק ושב בתשובה וחוזר חלילה. מה הרב יכול לחזק אותי כי אני מאד מאד חרד מזה. (פעמים שהחרדות מונעים אותי מעבירות אבל פעמים שאני שוכח מכך).

תודה רבה גדולה כבוד הרב וסליחה שאני כל כך מטריח

תשובה:

א. כן. חסד – נתינה לזולתו, וכשם שנותן דעת לחבירו – זהו רוחני, בבחינת תורת חסד על לשונה שאמרו חז”ל שזהו הלומד תורה ומלמדה לאחרים, כן חסד לנשמות, חסד רוחני.

ב. כן. ובפרטות, כל מה שמנו חכמים בחסד, אינו בהכרח בכל חסד וחסד אף גשמי, כי מהות החסד ומדרגותיה רבים הם, ויש מאמרים שדברו בכללות, ויש בפרטות.

ג. כיוון שזה מופשט מהחומר לגמרי, רוב רבותינו עסקו בהלבשה ולא במופשט. כמו שרוב רבותינו עוסקים בנגלות התורה המולבשים בחומר, שור ופרה, ומעט עוסקים בנסתר שעוסק במופשט. ולכך מצינו יותר חסד עם הנשמות באלו שעוסקים בנסתר.

ד. אין לחוש כלל, אם אינו מכירם, ומכיר מעשיהם, ועושה כן באופן עראי. אם כן מכירם ומכיר מעשיהם, יכול לדבוק במחשבתו בהם.

ה. חלק ילמד עבור “כלל הנשמות”, וחלק עבור אלו שיום פקודתם היום, ובפרט אלו שאין להם זרע של קיימא. ומעט לעסוק עבור אלו שנמצאים בשאול תחתית, אולם באופן עראי.

צריך זהירות לא להיכנס לכך באופן נפשי חזק, כי לשם כך נצרך זיכוך.

ו. כן, וראוי. כי כל נשמה יכולה לעלות יותר ויותר.

ז. כן. כן.

ח. תלוי מאוד בשורשו, ובמקומו – יחס המרחק בינך לבינו, ושיעור הטובה שעשית עמו.

ט. נחלקו הפוסקים. ועדיף לפנות אליו ית”ש, אם זהו מדרגתו. ואם מדרגתו ושורשו בפניה אל צדיקים, יכול לעשות כן.

י. כן.

יא. רצון להתעסק בנעלם זה חלק מן הסיבה. גם רחמים, וגם חשש מן הנעשה למעלה, ורצון לעזרה.

יב. כן. להזכיר שמו ושם אמו במחשבה תוך כדי טבילה. כן.

יג. לימוד אותיות שמו, מתוך כוונה של הטבה, וכמה שפחות מחשבה על גמול, חסד של אמת, שאינו מצפה לגמול.

יד. כן. גם אתה מקבל שכר.

טו. קבלת יסורים באהבה מועילים מאוד לכך, כן אמר הגר”א לתלמידיו.