תעניות [#11033]

כ"ו טבת התשפ"א

שאלה:

שלום לרב בענין מה שכתב ברב פעלים ח”ג סי לה שמועיל 84 תעניות על שז”ל פעם אחת על הכול האם כונתו דוקא ברצף 84 או לאו דוקא 2 האם התעניות האלה כמו בכיפור מהלילה או מעלות השחר?

תודה רבה

תשובה:

א. אי אפשר שיהא רצופים ממש, שהרי יש שבתות וכו’. ועיין שער תיקוני עוונות (פרק ד) ועיין משנת חסידים (מסכת טבת ושבט, פרק א, אות ד) שעל ידי הפסקות אפשר ש”נחשב” כפ”ד, אולם לא פ”ד בפועל.

ב. מעלות השחר.