637. התפשטות והסתלקות ביחס למצוות עשה ול”ת [#5422]

שאלה:

אל כבוד הרב. אחרי ששמעתי את השיעור דלהלן, היה לי שמחה וקצת הרגעה עמוקה. יישר כח.
שאלה: בשיעור דע את עצמך – היכרות אישית, האם יהיה נכון לומר שהתורה בנויה באופן הזה; שתרי”ג מצוות, רמ”ח עשה, ולעומתו שס”ה לא תעשה, הם פעולות של תנועות התפשטויות והתכנסויות, חיוביים ואז שליליים?
תודה.

תשובה:

אמת. צורת כל הבריאה התפשטות והסתלקות. ואמרו חז”ל, “אסתכל באוריתא וברא עלמא”, ולפיכך כל הנמצא בעולם שורשו באוריתא, בתורה.
והנה התורה נחלקת לכמה חלקים. וב’ שורשים הם, חכמה ומעשה. וחלק המעשה נחלק לב’ חלקים, עשה ולא תעשה. רמ”ח מצות עשה – התפשטות ושורשם אהבה, כמ”ש הרמב”ן שמהותה התפשטות, ושס”ה מצות לא תעשה. הסתלקות, ושרשם יראה, כמ”ש הרמב”ן שמהותה הסתלקות.