638. מדרגת נברא שבכחו ליצור יש מאין [#5423]

שאלה:

האם אכן ברגע שאדם מתחבר לאני מאמין הגבוה שלו ופועל ע”פ כך האם הוא יכול ממש לברוא מציאות בכוחות עצמו? (כי הבורא רוצה שהוא זה שיעשה את מהלך בריאת המציאות).

תשובה:

כאשר האדם דבק בעשיה – בכחו לעשות.
כאשר האדם ביצירה – בכחו ליצור צורה.
כאשר האדם דבק בבריאה – בכחו ליצור יש מאין, כמו שמצינו בגמרא שבראו גולם.
(החומר עצמו הוא יש מיש, אולם כח התנועה שבו הוא יש מאין, מעין “ויפח באפיו נשמת חיים”).
כל פעולות אלו מוגבלות לרצונו ית”ש בלבד.