639. צורת ההרגשה בכותל המערבי – גילה או רעדה [#5424]

שאלה:

שלום וברכה כבוד הרב. רציתי לשאול את הרב מהו היחס הנכון לגבי צורת ההרגשה בכותל המערבי. האם לרקוד ברחבת הכותל זה לא ראוי וצריך רק להרגיש צער על החורבן, או שאפשר גם לחוש שם שמחה על הזכות להיות קרובים למקום הקדוש, מתוך ציפייה לבניין שלם? שמעתי על כמה מגדולי ישראל שלא אהבו את זה שאנשים רוקדים בכותל. האם אין אפשרות להסתכל על הדברים מנקודת הסתכלות אחרת? תודה רבה לרב על כל הזיכוי הגדול שהרב מזכה אותנו.

תשובה:

א. אפשר לראות את הדברים כשני צידי מטבע, והדבר תלוי בשורשי הנשמות, וכבר אמרו חז”ל פרצופיהם שונים, ודעותיהם שונות ואלו ואלו דברים אלקים חיים.
והבן שגם ספר איכה שנכתב על החורבן גופא, ע”י נבואה, בהכרח היה מתוך שמחה, שהרי אין נבואה שורה מתוך שמחה כמ”ש רבותינו. ולעולם נצרך זה וזה, בבחינת גילו ברעדה, במקום גילה תהא רעדה. ויש אופן שהרעדה גלויה יותר ויש אופן שגילה גלויה יותר, והדבר חלוק לפי שורשי הנשמות.