בעניין הגויים להבין יותר את כוונת [#3603]

כ"ד תשרי התש"פ

שאלה:

המשך לתשובה לשאלה 3111

לגבי סעיף ד' בעניין הגויים להבין יותר את כוונת הרב,

הרב אומר שבשיטות של הגויים שמתחברים לאינסוף הם רק מאירים את החומר ולא כוללים אותו בקדושה,
1. אבל יש להם שיטות של ביטול האני, להרגיש את האלוקות שבמאכל מסוים וכו' אז האם כל אלה לא פועלים שום שינוי ולא מתקנים שום דבר ויהודי שעושה את אותם שיטות כן פועל?
2. הם מרגישים את מה שהם טוענים אז האם גוי שנמצא בתודעת אחדות לא עוסק בתכלית שלו ולא עושה שינוי לעומת גוי שמקיים את מה שהשכל האנושי מחייב או 7 מצוות ללא כוונה?
3. איך בכלל הם יכולים להתחבר לאינסוף או לאור אלוקי בכל מיני דברים בבריאה, הרי הניצוץ האלוקי שנמצא בהם הוא תחת 3 קליפות טמאות והוא בגלות?
4. הרב אמר שליהודי יש אור וניצוצות, אני חשבתי שיהודי נמצא בכל הקומה ולכן הוא במדרגת אור ולגוי יש חלק כי יש לו ניצוץ, אם ליהודי יש גם אור וגם ניצוצות אז מה היא עבודת היהודי מהבחינה של האור ומה מהבחינה של הניצוץ?

תודה רבה לכבוד הרב!

תשובה:

א. כח קידוש החומר נמסר רק לישראל, בחינת ישראל יש-רל"א, כנודע, קדושת היש והתכללות באין.

ב. כל כוונה אמתית יש בה תועלת, ומחשבות אלו נקראים "נשמות הגרים" שמצורפים לישראל.

ג. כיון שהם בני אברהם אב המון גוים נתתיך ובפרט בני הפלגשים שקבלו מתנה זו מאברהם.

ד. בבחינת אור – דבקות. בבחינת ניצוצות – התעוררות.