כיצד להתגבר על ביישנות [#3975]

ל' תשרי התש"פ

שאלה:

לכבוד הרב שליט"א.

כיצד היא הדרך של התורה להתגבר על ביישנות דרך התורה?

תשובה:

באופן מעשי. להתרגל לעשות מעשה קטן מאוד שיש בו בושה מועטת מאוד מאוד, ולהתרגל עד שאין כמעט בושה כלל, וכך לילך בהדרגה איטית מאוד שלב אחר שלב.

בכללות יש להתבונן שבנ"א חושבים על זולתם מטוב ועד רע בין כך ובין כך, ולעולם לא ינצל ממחשבות שליליות של בנ"א עליו. ופעמים יכול להתבונן שהוא בז למחשבות בנ"א עליו. וכל זה יכול להועיל מעט לחלק מבנ"א.

באופן פנימי, ככל שהאדם מאוזן יותר ופנימי יותר, פחות מתפעל מזולתו. ויתר על כן, ככל שהאדם מחובר לחלקו שלו הוא נמצא בפנימיות נפשו בתוך ד' אמותיו הפרטיות, והוא רשות היחיד גמור, והתפעלותו מזולתו הולכת ומוקטנת.

ויתר על כן אם דבק בעצם הנפש הנקראת איתן שבנפש, שם יש תוקף עצמי שאינו מתפעל מזולתו.

בנפשות העדינות יש פעמים קושי יותר, כי הם ברי התפעלות יותר. ונצרך לבנות במקביל לעדינות תוקף וחוזק, כתוקף של דעת שהיא פנימיות ההרגשה. וככל שיהא תקיף בדעתו כן יוקטן התפעלותו.