כיצד מתחברים למעלות ארץ הקודש בת”ת, ביאור המימרא שכל המהלך ד”א בא”י הוא בן העוה”ב [#3959]

י"ז חשון התש"פ

שאלה:

לכבוד הרב שליט"א.
איך מבינים כפשוטו את החז"ל של כל המהלך ד' אמות בא"י מובטח לו שהוא בן עולם הבא.
וגם כל המעלות של לימוד התורה בא"י, כגון אוירא דא"י מחכים וכו', איך מתחברים אליה כשאני בעצמי לומד התורה בא"י?
תודה.

תשובה:

מהלך ד' אמות בא"י, הוא בחינת מקום, כלי.

אוירא דא"י מחכים הוא בחינת חלל, ואור הממולא בו.

ולכך נצרך חיבור לכלי – מקום של א"י, שהוא ארץ דקדושה, ונצרך לבנות כלים של קדושה.

וכן נצרך חיבור לחלל ואויר, שהוא ארץ אשר עיני ה' אלקיך בה, ונצרך לבנות תנועה של קדושה.

ולהיפך יש להפקיע כלים שאינם של קדושה, ותנועה שאינה של קדושה, שהוא בבחינת יוצא לחו"ל.

כי הנפש מקבילה למקום, בבחינת עש"ן, עולם – שנה – נפש.