פריצה לנקודה הפנימית בנפש דרך הנקודה שפתוחה בנפשו [#3997]

י"ז חשון התש"פ

שאלה:

לכבוד הרב, ברוך ה' אנחנו נהנים הרבה מתורתו של הרב. אמנם בדברים הקלים, אבל משתדלים כמה שאפשר.

רצינו לשאול איך אפשר להגיע-לפרוץ לנקודה פנימית בנפש. אם הרב יכול לתת דרך פשוטה. תודה רבה.

תשובה:

לברר מהי הנקודה הפתוחה ביותר אצל כל אחד באופן פרטי, ומתוך אותה נוקדה להתרחב עוד ועוד, כי נוקדה זו היא בבחינת "פתח פתוח מצאתי". ומתוכה להתרחב עד הנקודה הפנימית.

וזהו יסוד עיקרי ושורשי מאוד, להעמיד את עיקר העבודה מתוך הנקודה שפתוחה ביותר אצלו. כי לבקוע פתח חדש קשה הרבה יותר.

זולת זה ישנה דרך ליחידים שהיא בבחינת מסירות נפש.