מהו לימוד בתורה בכח [#3979]

י"ז חשון התש"פ

שאלה:

שלום רב לכבוד הרב, יישר כוח על שיעורי הביאור הנפלאים בספר ליקוטי מוהר"ן.
בתורה א' מופיע המושג של לימוד תורה בכח, האם הרב יכול להבהיר יותר למעשה כיצד לומדים תורה בכח, וההיפך מהו?

רוב ברכות. ומייחלים להמשך פרסום שעורים בסדרה.

תשובה:

א. כמ"ש על אמן יהא שמיה רבה וכו' בכל כחו, והיינו בכל כחו הגופני וכל כחו המחשבתי, כוונה, כן בענין זה. ועיין ליקוטי מוהר"ן תורה ה'. וכן תורה ט', וכן תורה י"ט. וכן תורה מ"ח, וכן תורה ס'. וכן ח"ב תורה ח'. וכן ח"ב תורה י"א. וכן ח"ב תורה פ"ד. וח"ב תורה צ"ח. וח"ב תורה קי"א. וח"ב תורה קכ"א.

ב. חכמה, כח-מה כנודע. והיינו לדבוק בבכח טרם יצא לפועל, ולהוציאו לפועל.

והוא ע"י חזרה על אותו מימרא בפיו פעמים רבות מתוך דבקות נפשית ושכלית.

וכן התבוננות במהות מימרא זו, שחושב בה ומשהה אותה מחשבתו כאדם הנוקש בדלת וממתין, ואזי לאט לאט נפתח לו האור הגנוז במימרא זו. עיין תורה כ"ה.

ועיין ליקוטי מוהר"ן תורה ז', וכן תורה ח' בהרחבה. וכן עיין בתורה כ"ד. וכן תורה ל"א, וכן תורה נ"א. וכן תורה ס"ו. וכן תורה ק"ה. וח"ב תורה ב'. וח"ב תורה ע"ח.