תורת הנפש היהודית [#3988]

ג' כסלו התש"פ

שאלה:

שלום רב לתודה. אני חושב שאני כותב בשם כולם שזכינו לינוק מתורת הרב. הרב פשוט האיר את חיינו כפשוטו.
רציתי לשאול את הרב כמה שאלות הקשורות לתורת הנפש...
כיצד מטפלים בכפייתיות בפועל (ראיתי מה שהרב כתב בנוגע למידות חיצוניות ופנימיות אולם זה עדיין לא ברור למעשה. בשיטת העולם הפסיכאטרי רואים את ההפרעה הזו כנוירולוגית וזה מסתכם בליקחת כדורים (בפועל נוכתי בכמה מקרים זה באמת עזר). האם ישנו טיפול נפשי ללא כדורים אף במקרים קשים? אעפ"י שפשוט לי ששיטת הארבעת היסודות היא האמיתית והנכונה (בעבר למדנו גם בתורת הנפש של הרב גינזבורג וקיבלנו משם המון), אולם בעולם הטיפולי בפועל קשה מאוד להוריד את השיטות האלו למעשה ממש. הם יותר שכליות אולם פחות מעשיות (לכאורה).
היכן ניתן ללמוד בספרי הקודש על טיפול בנטיות הפוכות , פדופיליות וכיוצ"ב. נדמה שאין מי שפותח את הדברים בצורה גלויה, והמציאות שלצערי ישנם המון כאלו שנזקקים לעזרה בתחום הזה. ומחוסר ידע אנחנו נאלצים לרעות בשדות זרים בחיפוש אחר שיטת טיפול שמקורה לא בספרי הקודש.
האם וכיצד מותר לומר למטופל שסובל מנטיות הפוכות לנסות לדמיין.... כדי ליצור אצלו התנייה חיובית שאולי תעזור לו לשנות את נטייתו (ישנם המון פסיכולוגים שעובדים בשיטה זו - שיטת ההמרה) האם זה נכון? האם מותר לי להנחות אותו לדבר כזה? לכאורה אני מכשיל אותו. האם שייך לומר בזה שעדיף שיעבור על איסור כדי למנוע ממנו איסור גדול יותר, או שמא בכהאי גוונא אמרינן שהרהורי עבירה קשים יותר מעבירה עצמה.
תודה רבה לכבוד הרב וסליחה על האריכות

תשובה:

א. בכל שיעור השתדלנו שיהא לפחות עצה אחת מעשית בפועל ממש.

אם נצרך ללבן נקודה מסוימת בפרטות, אשמח להרחיב מעט בס"ד בל"נ.

אולם יש לדייק את השאלה היטב.

במקרים קשים, יש לצרף כדורים עם עבודה נפשית יחדיו.

ב. שורש קלקול טומאה זו, שער הנו"ן דקליפה, אני-אין, זה לעומת זה. ולכך עיקר התיקון ביטול האני והפיכתו לאין. ולכך נקרא טומאה זו "גאוה". והתיקון "נפשי כעפר לכל תהיה". וזהו התיקון השורשי. מלבד מסירות נפש.

שיטות הטיפול המצויות כמעט ואין בהם ממש, כי אינם עוסקים בשורש הבעיה.

אין לדמיון מאומה בכל הנ"ל, אלא רק ביטול האני.

התבונן בתשובות האלה: 2052, 1842