104. הדרכה בלימוד ספרי דע את, ותחליף זמני לסדרת “בלבבי” [#4633]

י"ב כסלו התש"פ

שאלה:

שלום הרב. בזמן חורף למדתי את הספרים דע את עצמך ודע את מנוחתך כל יום רבע שעה והיה לי ממש עונג בקריאה, וכל היום חיכיתי לרבע שעה הזאת שקראתי את הספרים, וגם החכמתי מזה והתעליתי מאוד. אבל בסדרת הספרים של בלבבי היה לי קשה לקרוא אותם ואני פחות נמשך אליהם אע"פ שהנושא של הספר כמובן חשוב מאוד, אבל כבד עלי הקריאה בהם. השאלה איך להתקדם עוד בפנימיות ובהכרת עצמי, ואיזה עוד ספר אפשר לקרוא בסגנון הזה של דע את. תודה רבה.

תשובה:

תשובה:
א. ראשית מומלץ מאד והכרחי מלבד הקריאה לקיים למעשה ולו מעט ממה שנכתב, כי לולי זאת ההתעלות המורגשת היא רוממות שאינה בר קיימא. ולכך אם זה אפשרי, עדיף לחזור מתחלה באופן של "לימוד למעשה".
ב. מלבד זאת מומלץ לדבר עמו ית"ש בפשיטות ובטבעיות כל יום ולו זמן מועט ממש לפי כחו. וזה תחליף זמני לסדרת "בלבבי", לעת עתה.
ג. כהמשך אפשר לעסוק בספרי דע את נפשך ודע את הרגשותיך.