106. שאלות בספר בלבבי משכן אבנה חלק א’ [#4635]

י"ב כסלו התש"פ

שאלה:

א. כשאני חושב שיש בורא לעולם יש לי בעיה, מפני שכתוב בספר בלבבי משכן אבנה שאם האדם לא קלט בלב את השלב הראשון אין לו לעבור אל השלב השני שזה בורא ונברא, אבל השלב הראשון שיש בורא לעולם זה לכאורה מורכב עם השלב השני, זה מושג בורא ונברא שיש לנברא בורא?
ב. בספר כתוב שיש לייחד זמן לחשוב על זה, ואחר כך כל היום להרהר על מה שחשב בתחילת היום. למשל אם חשב שיש בורא ונברא בתחילת היום, אזי כל היום מידי פעם לחשוב על זה. זה אני מבין בשלב השני בבורא ונברא, אבל בשלב הראשון אני לא מבין איך חושבים על זה בתחילת היום, המושג שיש בורא לעולם אין מה לחשוב על זה, צריך רק לחזור על זה עוד פעם ועוד פעם, אבל בשלב השני יכול לעשות התבודדות בגלל שיש מה לחשוב על זה, לחשוב על כל פרט שזה נברא, אבל איני יודע איך לעשות התבודדות על השלב הראשון.
אני גר באמעריקא וקשה לכתוב בעברית. שבת שלום.

תשובה:

תשובה:
א. הכוונה מציאות ה', ולא מצד כך שהוא ברא, כינוי "בורא עולם" הינו כינוי לעצם הוייתו. אפשר להשתמש בלשון הקב"ה אם נח לך יותר.
ב. בשלב ראשון זהו העמקה לאמת את הדברים במוחו ולבו, ולקבוע זאת, ולא הרחבה של מחשבה. אלא חקיקה כדבר מאומת וחי.