110. לימוד ספר דע את עצמך – למי שחייו נסובים סביב עבודת הבורא [#4639]

י"ב כסלו התש"פ

שאלה:

בדע את עצמך (חלק ב פרק א') הרב כותב: "מי שנמצא במדרגה שחייו נסובים סביב עבודת הבורא, עליו לשמוע ולקרוא דברים אחרים, לא בסגנון שיאמרו כאן. כאן מדברים אנו לאדם המתחיל להתבונן על חייו בצורה פנימית עמוקה, וההכרה שכל החיים הם סביב עבדות הבורא עדיין אינה קיימת אצלו".
אני מרגיש שהדברים שהרב אומר מאוד מדברים אלי, למרות שחיי ביום יום סובבים סביב עבודת הבורא, ואדרבא הם חשובים מאוד ויסודות שלא בניתי, א"כ מדוע הרב אומר שצריך ללמוד דברים אחרים? אינני בדרגה שאני מחפש את עבודת הבורא בכל ימי חיי, אבל לרוב אני מנסה לקיים תורה ומצוות לשמה וללכת לקראת השליחות שלי בעולם, ואני מרגיש שהדברים שנאמרים בספר דוקא מאוד עוזרים לי ויסודיים בשבילי, אך קשה לי עם זה שהרב כתב לא ללמוד אותם.
האם הרב מדבר על כל הספר או על חלקים ספציפיים, או שאולי לא הבנתי אותו נכון או את עצמי נכון?

תשובה:

תשובה:
נכתב "מי שנמצא במדרגה שחייו נסובים סביב עבודת הבורא". כלומר שהוא במדרגה זו שעלה שלב ע"ג שלב והגיע לדרגה זו, ולא שדלג, ולפיכך נמצא שם בחיצוניות, או בפנימיות בדרך דילוג.
ולפיכך מי שכבר עלה ועסוק בדרגה גבוהה יותר, לא לו נאמרו הדברים. הדגשת הדברים נאמרה באופן שיהא ברור שמתחילים במערכת זו במדרגת "דרך ארץ קדמה לתורה". בשלב של הכנה לעולם רוחני של לימוד תורה וקיום מצות באופן נעלה.
ולפיכך מי שעדין לא נמצא במדרגה שחייו נסובים סביב עבודת הבורא, או לחילופין נמצא שם באופן חיצוני, או לחילופין נמצא שם באופן של דילוג, אף לו נאמרו ונכתבו דברים אלו בספר "דע את עצמך".