128. מה לעשות כאשר בחר בחירה מוטעית [#4657]

י"ב כסלו התש"פ

שאלה:

שלום רב. הרב מציין בשיחותיו, שפעמים ובני אדם בוחרים בחירות מוטעות מתוך חוסר היכרות עם האני האמיתי שלהם, עד כדי שהרב טען שנכון לא לקבל החלטות משמעותיות מבלי היכרות אמיתית ומעמיקה עם העצמי (במידת האפשר). ברור, שהאמת עם הרב, וכולנו בחרנו/בוחרים בחירות שאינן מתאימות לנו, ובפרט החלטות שהתקבלו בגילאים צעירים יותר - מתוך היכרות עצמית שטחית והשפעה סביבתית. שאלתי היא, מה מוטל על אדם לעשות לאחר מעשה? אני בטוח שהשאלה מטרידה כל אדם, אך במקרה שלי, לאחר מספר שנים במקצוע בו אני עוסק ושנות לימודים רבות (עבודה סוציאלית), הבנתי שבחרתי במקצוע בעיקר מתוך רצון להשתלב במשרה שלא תסכן את מצבי הרוחני, תציג אותי באור חיובי בעיני אחרים, ואולי אף תאפשר לי לגדול רוחנית באמצעות היכרות מעמיקה עם העצמי והגשת עזרה לאחרים. אני חייב לציין שהדברים הוכיחו את עצמם, ואכן מצאתי מסגרת תעסוקתית ישיבתית - ואני חש שהתפתחתי כאדם, אך המחשבות על חיבור מקצועי שחסר - מקשות. קושי חריף יותר אני חווה מול אשתי שתחי', שברור לי שאילו הכרתי את עצמי טוב יותר - וכמובן אותה (מה שלא היה בשליטתי כלל), הייתי בוחר אחרת ומונע משנינו התמודדויות וקשיים שמלווים אותנו עד היום. זאת, בעיקר כתוצאה מהבדלי אופי, עבר ומנטליות עמוקים וחריגים שהקלתי בהם ראש בשעת מעשה.
על פי דעת תורה, מה על אדם לעשות במצב שכזה? האם הבחירות הללו לא משקפות את רצון ד', שהרי התקבלו מתוך חוסר ידיעה ואולי אף חוסר אחריות, וממילא אין רצונו בהן? ומה רצונו, אם כן? אני נבוך מאד בסוגיה זו ואשמח ליישוב הדעת.
תודה רבה.

תשובה:

תשובה:
א. לעשות תשובה אמיתית - סוד הבחירה. רצונו שנעשה תשובה, ונשוב על הסיבות הלא אמיתיות שמחמתם בחרנו בחירה זו.
ב. להתחזק באמונה שהכל ממנו ית"ש - סוד הידיעה שלמעלה מן הבחירה.
וחוזר חלילה - תשובה אמונה, תשובה אמונה וכו'.