130. תשובה ותיקון לפגם היסוד [#4659]

י"ב כסלו התש"פ

שאלה:

מי שנכשל הרבה בפגם היסוד ר"ל, גם בימי נערותו וגם בתור נשוי, ויש לו צער עמוק ונורא מזה, משום שהוא יודע את חומרת האיסור, ומה שכתבו בספה"ק על זה, מה התרופה לו? האם צריך ללמוד את ספר הראשית חכמה שער הקדושה, או ספר טהרת הקודש, או שאר ספה"ק, בהתפעלות ובבכיות? אם הוא נעשה עצוב מזה, האם מומלץ לו לשמוע את סדרת "דע את מידותיך – הדרכה מעשית – יסוד המים", או שהוא צריך יותר מזה?

תשובה:

תשובה:
מלבד הנ"ל ידבק נפשו במדרגת מסירות נפש באמת באמת, שמוכן למות ע"מ שלא לעבור האיסור, ולתקן מה שפגם. זאת ועוד, ידבק בעומק החכמה. מסירות נפש בחכמה, שקיעות בעומקה. תשובה סגי, שהוא תשובה עליונה בחכמה, כמ"ש בספה"ק.