133. תיקון השובבי”ם – כיצד לתקנו בלא תעניות, וכיצד ידע שנתקן [#4662]

י"ב כסלו התש"פ

שאלה:

א. אדם שהתעניות קשות עבורו, באיזו דרך הרב ממליץ לתקן את תיקון השובבי"ם – כך שלא ישאר אף רושם חטא?
ב. האם ישנה דרך באמצעותה אדם יכול לדעת אם הוא סיים לתקן את תיקון השובבי"ם?

תשובה:

תשובה:
א. לתקן את שורש מידתו הבלתי מתוקנת. לדבוק בעולם המחשבה תדיר בבהירות.
ב. אם חש ביטול משיכה לדבר. וכן אם חי נוכח פני ה' – כ"כ בספר שער יששכר.