135. עיקר הקבלה בימי התשובה [#4664]

י"ב כסלו התש"פ

שאלה:

במה שנתבאר בקונטרס התשובה (ראה בלבבי ח"ה. ונדפס גם בחלק המועדים) שצורת הקבלות שרגילין לקבל בימי התשובה היא דרך נכונה רק למי שחטא על דרך מקרה, ע"ש. מהי א"כ הדרך הראויה לרוב בנ"א שאינם בגדר זה, ובמה נכון להתמקד בימי התשובה?

תשובה:

תשובה:
עיקר הקבלה צריכה להיות לקבוע זמן ליחד נפשו עם בוראו בפשיטות, ולדבר אליו כדבר איש אל רעהו ממש, ולבקש ולהתחנן על נפשו שיזכה לדבק נפשו בבורא. וזולת זה כל העבודה קרובה לדמיון, והוא בכלל דרך שיש בו סכנה.
זה היסוד וזה הבסיס לכל דרך רוחנית פנימית אמיתית, ליחד זמן שמתיחד בו עם קונו, אם מעט ואם רב, מ"מ מידי קביעות שלא יצא. ואתה ברח לך משאון בנ"א לפחות פעם בשבוע, ותיחד נפשך עם קונך, ואזי תזכה לידע ש"אין עוד מלבדו" ממש.
ובנוסף לכך עליך לסדר סדר חיים נכון לכתחילה, שרחוק עד כמה שניתן מאותם נפילות.