136. הנ”ל – הזמן והמקום הראוים לכך [#4665]

י"ב כסלו התש"פ

שאלה:

במש"כ במכתב הקודם: "ואתה ברח לך משאון בנ"א לפחות פעם בשבוע, ותיחד נפשך עם קונך", מהו המקום הראוי והזמן הראוי?

תשובה:

תשובה:
לכתחילה מחוץ לישוב, ובדיעבד בכל מקום שהוא לבד. ובענין הזמן, יתחיל כפי יכולתו, וירחיב את הזמן בהדרגה. סדר העבודה כפי שבורר בספר "בלבבי משכן אבנה". הזמן הראוי לכך בעיקר הוא זמני העת רצון המבוארים בדברי רבותינו.