137. תיקון היסוד מכח דבקות בה’ [#4666]

י"ב כסלו התש"פ

שאלה:

שלום למורנו ורבנו הרב, הרב דיבר בספר "בלבבי משכן אבנה" חלק א' על המחשבה "יש בורא לעולם".
א. האם ככל שהאדם חושב "יש בורא לעולם" בתדירות יותר הוא יותר מתוקן ביסוד, והוא יותר שב בתשובה ורוח הקודש יותר שורה עליו?
ב. האם אפשר לומר על זה "ודא ביה כולה ביה".

תשובה:

תשובה:
א. מדת היסוד היא מדת ההתקשרות, וככל שקשור ודבוק לקב"ה זהו פנימיות תיקון מדת היסוד.
ב. כן. אולם נצרך את כל הענפים, גם בשרש וגם בפועל.