139. בענין תיקון עוונות, שילוב בין תורות [#4668]

י"ב כסלו התש"פ

שאלה:

שלו' הרב.
א. האם אני אוכל לעשות תיקון אמיתי על עוונותי פשעי וכו' שעשיתי.
ב. אני מתחבר לתורת הרב ולתורת ר' נחמן, האם אני יכול לשלב ביניהם או שאני חייב לעשות ויתורים.
ג. מחד אני מתקשה עם תורת הרב (חוסר הבנה לעיתים, תסכולים וכו'), מאידך גיסא היא נותנת לי נחת רוח שלא היתה לי מעולם (דברים שהסתדרו בנפש), איך אדע האם זו הדרך הנכונה בשבילי. תודה רבה הרב, ומחילה על ההפרעה.

תשובה:

תשובה:
א. כן.
ב. אפשר לשלב.
ג. לשמוע או לקרוא מידי פעם מתוך תפיסה של לקנות לעצמי רוממות הרוח, ולא ע"מ להכנס בפועל למעשה לעת עתה, ולאט לאט בס"ד הדברים יתבארו.