34. תפלה בקברי צדיקים בא”י או בחו”ל [#4416]

י"ב כסלו התש"פ

שאלה:

רצינו לשאול האם יש עניין לנסוע להתפלל על קברי צדיקים בחו"ל כדוגמת בעל שם טוב וכו', או להתפלל על קברי צדיקים בארץ ישראל ודיו. תודה.

תשובה:

תשובה: יש להעדיף תפלה בא"י. אולם אם יש הבטחה מסויימת, או שנפשו של אדם קשורה לצדיק מסוים או לשלשלת, או לדרך, התקשרות זו יוצרת ענין לנסוע. אולם יש לשקול כל דבר במשקל החסידות, שכר כנגד הפסד. קדושה מול טומאה, ישיבה בארץ לבטח מול נסיונות ארץ העמים, הן מצד הנסיעה והן מצד השהות שם. כי פעמים שאדם נוסע לקברי צדיקים אולם לאט לאט נעשה "אדם של העולם הגדול", כי התרגל להכיר את העולם. ופעמים אף מתחילה נמצא בסתר לבבו רצון לכך, פעמים נסתר ממש ופעמים נסתר וגלוי.