38. בקשות אישיות בתפלה בחגים ושבתות [#4420]

י"ב כסלו התש"פ

שאלה:

אנו לומדים בחגים רבים כמו פסח את כוח התפילה, במהלך הסדר ולבקש את הצרכים שלנו, איך לנצל את זה כאשר סדר פסח או חגים אחרים נופלים בשבת כאשר אין לבקש בקשות אישיות? האם אנחנו יכולים לבקש את הצרכים שלנו נפשית במוחנו במקום או אנחנו יכולים לבקש את הצרכים שלנו בכל מקרה גם בשבת בגלל הזמן המיוחד של הסדר וחגים אחרים?

תשובה:

תשובה:
א. במחשבה בכל אופן מותר אם אינו מצטער.
ב. בקשות קבועות הנאמרות ע"י כולם מותר.
ג. בקשות בזמנים המסוגלים וחל בשבת, או שהוא נמצא ביום ש"ק במקום המסוגל כגון בכותל וכדו', אם התפילה מניחה את דעתו ומרויחה את ליבו - יש מתירים.
ד. אם מרגיש שהדבר פיקוח נפש עבורו, מותר.