55. תכלית חיים כללית ופרטית [#4574]

י"ב כסלו התש"פ

שאלה:

כיצד יכול אדם לדעת ולהבין את תכליתו בעולם, בכלל, ובפרט?

תשובה:

תשובה:
תכלית כללית, יש ללמוד ספר דרך ה' ודעת תבונות ביסודיות*. תכלית פרטית, יש לעמול לברר את כוחותיו בצורת לימוד של היסודות שלו, וככל שיכיר את עצמו יותר ידע תכליתו יותר, וברור שיש צורך בתפילה רבה מאד ובכי על כך להשי"ת, וככל שיעמול "לשמה", כן יגדל בירור תכליתו, כי נוגע בעצם הויתו.
* ביסודיות פירושו בעיון לאט לאט עם הבנה ברורה ובהירה - מומלץ עם חברותא.