56. יחידה שבנפש – תכלית של נשים וגברים כאחד [#4575]

י"ב כסלו התש"פ

שאלה:

האם כל מה שהרב מלמד את דורנו איך להגיע לגילוי היחידה שבנפש, לגילוי הקב"ה בליבנו, בפרט בסדרה של "דע את נשמתך" "ודע את הוויתך" "דע את התבודדותך" האם זה גם התכלית של הנשים, או רק של הגברים? ואם גם כן לנשים, אז הרי אצל הגברים זה לימוד התורה בעיקר, ובנוסף כל סדרת הדע את, אז איך זה אצל הנשים? תודה רבה לרב.

תשובה:

תשובה:
של כולם, אולם הדרך שונה. דע את התבודדותך בנוי לכולם. אולם רוב בני האדם אינם במדרגה זו כלל. אצל גברים ת"ת כנגד כולם, אצל נשים אמונה ותמימות.